Program który przelicza wartośći binarne oraz dziesiętne
Dodane przez tomass2 dnia Wrzesień 19 2011 14:44:36
Stworzyłem program który przelicza wartości binarne na wartości dziesiętne oraz wartości dziesiętne na wartości binarne.
Treść rozszerzona
Stworzyłem program który przelicza wartości binarne na wartości dziesiętne oraz wartości dziesiętne na wartości binarne.
Jest to moja pierwsza aplikacja okienkowa, napisana w C#.

Screen:
Tekst alternatywny

Obsługiwane systemy: Windows
Potrzebne do uruchomienia: ".Net Framework 4"

Linki do stron:
Aplikacja - Link
Framework - Link